Giao diện AdWords cũ sẽ bị loại bỏ vào cuối năm

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Illegal mix of collations for operation ' IN ']
SELECT target.post_id, sum(target.weight * log(243 / least(243, freqs.freq))) as score FROM wp_2s86vs3x3d_wp_rp_tags as target, (SELECT label, count(1) as freq FROM wp_2s86vs3x3d_wp_rp_tags WHERE label IN ('A_ph', 'A_cho', 'A_nh', 'A_vo', 'A_trong', 'A_din', 'A_tip', 'A_kim', 'A_googl', 'A_gi', 'A_adword', 'C_google adwords', 'A_phi', 'A_gia', 'A_hm', 'A_loi') GROUP BY label ) as freqs WHERE target.post_id NOT IN ('2772') AND target.label=freqs.label AND target.label IN ('A_ph', 'A_cho', 'A_nh', 'A_vo', 'A_trong', 'A_din', 'A_tip', 'A_kim', 'A_googl', 'A_gi', 'A_adword', 'C_google adwords', 'A_phi', 'A_gia', 'A_hm', 'A_loi') AND target.post_id NOT IN ( SELECT post_id FROM wp_2s86vs3x3d_wp_rp_tags WHERE label IN ('C_Công cụ SEO', 'C_Kiến thức dịch vụ SEO', 'C_Kiến thức SEO', 'C_SEO Local') ) GROUP BY target.post_id ORDER BY score desc, target.post_id desc LIMIT 12;

Google sẽ thông báo cho nhà quảng cáo trước chuyển đổi cuối cùng về trải nghiệm AdWords mới.

Google vừa công bố hôm thứ Hai rằng giao diện cũ của AdWords sẽ bị loại bỏ thùng vào cuối năm nay.

Năm ngoái, Google đã triển khai giao diện mới, giao diện này gọi là trải nghiệm AdWords mới, cho tất cả các nhà quảng cáo và đã tiếp tục thêm các tính năng mới. Các nhà quảng cáo đã có thể chuyển đổi qua lại giữa hai phiên bản quảng cáo.

Không phải tất cả các tính năng và báo cáo sẽ đến từ phiên bản cũ, nhưng các Danh sách tiếp thị lại cho Quảng cáo tìm kiếm và cột Google Analytics hiện có sẵn, như là bản cập nhật cho Công cụ lập kế hoạch từ khóa cũng sử dụng Material Design.

Giao diện mới đã gặp một số người dùng AdWords lâu dài gặp phải sự tiếp nhận khắt khe. Trong bài đăng trên blog thông báo, Jerry Dischler, phó chủ tịch quản lý sản phẩm, cho biết công ty đã xem xét và cập nhật, bao gồm khả năng “tìm các tính năng nhanh hơn với các biểu tượng trực quan hơn, ẩn và hiện các mục bị tạm dừng hoặc bị xóa và xem thêm dữ liệu hiệu suất của bạn bằng cách mở rộng bảng thống kê. ”

Báo cáo, bộ lọc và quy tắc tự động có sẵn trong AdWords mới sẽ được chuyển tự động từ quy tắc cũ.

Dischler lưu ý rằng tài khoản sẽ không được chuyển sang giao diện mới trong tháng 11 hoặc tháng 12, vì vậy có vẻ như bạn có thể mong đợi thay đổi sẽ diễn ra muộn nhất là vào cuối tháng 10. Google sẽ gửi thông báo qua email trước khi chuyển đổi.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *