Điều Khoản Dịch Vụ

Công ty dịch vụ SEO HOT (“Công ty”) trân trọng giới thiệu Điều khoản Dịch vụ (“Điều khoản”) này. Điều khoản này quy định các điều kiện và quy tắc sử dụng dịch vụ SEODigital Marketing do Công ty cung cấp trên trang web https://dichvuseohot.com (“Website”).

1. Chấp nhận Điều khoản

Bằng cách truy cập và sử dụng Website, Quý Khách hàng đồng ý tuân thủ và ràng buộc bởi Điều khoản này. Nếu Quý Khách hàng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản này, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng Website.

2. Đăng ký Tài khoản

Để sử dụng một số dịch vụ nhất định trên Website, Quý Khách hàng cần đăng ký dịch vụ qua Form tư vấn trên website. Khi đăng ký Form tư vấn, Quý Khách hàng cần cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ, bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và yêu cầu. Quý Khách hàng chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản đã chia sẽ.

3. Cung cấp Dịch vụ

Công ty cung cấp các dịch vụ SEO và Marketing Online đa dạng, bao gồm:

 • Dịch vụ SEO website
 • Dịch vụ Digital Marketing 
 • Thiết kế website
 • Social Marketing
 • PPC Marketing

Quý Khách hàng có thể lựa chọn sử dụng một hoặc nhiều dịch vụ mà Công ty cung cấp. Công ty sẽ nỗ lực hết sức để cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt nhất cho Quý Khách hàng.

4. Phí Dịch vụ

Phí dịch vụ SEO của Công ty được quy định rõ ràng trên Website. Quý Khách hàng có thể thanh toán phí dịch vụ bằng các phương thức thanh toán được Công ty hỗ trợ.

5. Hủy Dịch vụ

Quý Khách hàng có thể hủy dịch vụ của Công ty bất cứ lúc nào bằng cách gửi thông báo cho Công ty qua email hoặc qua hệ thống hỗ trợ trực tuyến.

6. Quyền và Trách nhiệm của Quý Khách hàng

Quý Khách hàng có quyền:

 • Sử dụng dịch vụ của Công ty theo Điều khoản này.
 • Yêu cầu Công ty cung cấp thông tin đầy đủ về dịch vụ.
 • Yêu cầu Công ty sửa chữa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình.

Quý Khách hàng có trách nhiệm:

 • Cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ khi đăng ký tài khoản.
 • Bảo mật thông tin tài khoản của mình.
 • Sử dụng dịch vụ của Công ty theo mục đích hợp pháp và đạo đức.
 • Không sử dụng dịch vụ của Công ty để vi phạm quyền lợi của bất kỳ bên nào khác.
 • Bồi thường thiệt hại cho Công ty nếu Quý Khách hàng vi phạm Điều khoản này.

7. Quyền và Trách nhiệm của Công ty

Công ty có quyền:

 • Thay đổi Điều khoản này bất cứ lúc nào.
 • Hạn chế hoặc chấm dứt quyền truy cập của Quý Khách hàng vào Website nếu Quý Khách hàng vi phạm Điều khoản này.
 • Sử dụng thông tin cá nhân của Quý Khách hàng để cung cấp dịch vụ và liên lạc với Quý Khách hàng về các vấn đề liên quan đến dịch vụ.

Công ty có trách nhiệm:

 • Cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt nhất cho Quý Khách hàng.
 • Bảo vệ thông tin cá nhân của Quý Khách hàng theo quy định của pháp luật.

8. Giải quyết Tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh từ Điều khoản này sẽ được giải quyết bằng thương lượng hòa giải. Nếu không thể giải quyết bằng thương lượng hòa giải, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

9. Luật Áp dụng

Điều khoản này được áp dụng và giải thích theo luật pháp Việt Nam hiện hành.

10. Liên hệ

Nếu Quý Khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản này, vui lòng liên hệ với Công ty qua:

 • Email: tuanld@dichvuseohot.com
 • Điện thoại: +84 396 039 234
 • Địa chỉ: 55/4 Tân Chánh Hiệp 17, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh