SERP là gì? Tại sao SERP lại quan trọng với SEO?

Serp là gì
SEO