Chính sách bảo mật

Chào mừng các bạn đến với Dịch Vụ SEO HOT!

Công Ty Dịch Vụ SEO HOT (“Công ty”) trân trọng giới thiệu Chính sách Bảo mật (“Chính sách”) này. Mục đích của Chính sách này là nhằm thông báo cho Quý Khách hàng về cách thức Công ty thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của Quý Khách hàng khi sử dụng trang web https://dichvuseohot.com/ (“Website”).

1. Thu thập Thông tin

Công ty thu thập thông tin cá nhân của Quý Khách hàng thông qua các kênh sau:

1.1 Thông tin do Quý Khách hàng cung cấp:

 • Bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ bưu điện, thông tin thanh toán, và các thông tin khác mà Quý Khách hàng tự nguyện cung cấp khi sử dụng Website, tham gia các hoạt động khuyến mãi hoặc liên hệ với Công ty.
 • Ví dụ: Khi đăng ký sử dụng dịch vụ SEO, Quý Khách hàng cần cung cấp tên, địa chỉ email, số điện thoại và website cần SEO. Khi tham gia khảo sát ý kiến khách hàng, Quý Khách hàng cần cung cấp tên, địa chỉ email và ý kiến của mình.

1.2 Thông tin thu thập tự động:

 • Bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, thời gian truy cập, trang web được truy cập, và các thông tin khác liên quan đến hoạt động sử dụng Website của Quý Khách hàng.
 • Công ty sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác để thu thập thông tin tự động. Cookie là các tệp tin nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của Quý Khách hàng khi Quý Khách hàng truy cập Website. Cookie cho phép Công ty ghi nhớ thông tin về Quý Khách hàng, chẳng hạn như vị trí của Quý Khách hàng, cài đặt ngôn ngữ và các hành động trước đây của Quý Khách hàng trên Website.

1.3 Thông tin từ các nguồn khác:

 • Công ty có thể thu thập thông tin cá nhân của Quý Khách hàng từ các nguồn khác, chẳng hạn như mạng xã hội hoặc các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, với sự đồng ý của Quý Khách hàng.
 • Ví dụ: Công ty có thể thu thập thông tin cá nhân của Quý Khách hàng từ Facebook nếu Quý Khách hàng đăng nhập vào Website bằng tài khoản Facebook của mình.

2. Sử dụng Thông tin

Công ty sử dụng thông tin cá nhân của Quý Khách hàng cho các mục đích sau:

2.1 Cung cấp dịch vụ:

 • Cung cấp các dịch vụ SEO mà Quý Khách hàng yêu cầu, xử lý giao dịch, hỗ trợ khách hàng và giải đáp thắc mắc.
 • Ví dụ: Công ty sử dụng thông tin cá nhân của Quý Khách hàng để phân tích website của Quý Khách hàng, xây dựng chiến lược SEO phù hợp, và thực hiện các hoạt động SEO cho website của Quý Khách hàng.

2.2 Cải thiện dịch vụ:

 • Phân tích dữ liệu sử dụng, phát triển tính năng mới, cải thiện hiệu suất Website và cá nhân hóa trải nghiệm cho Quý Khách hàng.
 • Ví dụ: Công ty sử dụng thông tin cá nhân của Quý Khách hàng để đề xuất các dịch vụ SEO phù hợp với nhu cầu của Quý Khách hàng, và hiển thị các thông tin hữu ích liên quan đến SEO.

2.3 Gửi thông tin liên lạc:

 • Gửi thông báo, cập nhật về dịch vụ, các chương trình khuyến mãi và các thông tin hữu ích khác.
 • Ví dụ: Công ty có thể gửi email cho Quý Khách hàng để thông báo về các chương trình khuyến mãi mới, hoặc để chia sẻ các mẹo SEO hữu ích.

2.4 Ngăn chặn gian lận và bảo vệ Website:

 • Phát hiện và ngăn chặn các hành vi gian lận, lạm dụng Website và bảo vệ quyền lợi của Quý Khách hàng.
 • Ví dụ: Công ty sử dụng thông tin cá nhân của Quý Khách hàng để xác minh danh tính của Quý Khách hàng khi thực hiện giao dịch, và để ngăn chặn các hành vi gian lận như sử dụng thông tin thanh toán giả.

2.5 Tuân thủ pháp luật:

 • Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Ví dụ: Công ty có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Quý Khách hàng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo yêu cầu của pháp luật.

3. Chia sẻ Thông tin

Công ty chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của Quý Khách hàng với các bên thứ ba trong những trường hợp sau:

3.1 Nhà cung cấp dịch vụ:

 • Chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để hỗ trợ Công ty cung cấp dịch vụ cho Quý Khách hàng, chẳng hạn như xử lý thanh toán, hỗ trợ khách hàng hoặc phân tích dữ liệu.
 • Ví dụ: Công ty có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Quý Khách hàng với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để xử lý thanh toán cho dịch vụ SEO.

3.2 Đối tác kinh doanh:

 • Chia sẻ thông tin với các đối tác kinh doanh để cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm bổ sung cho dịch vụ SEO của Công ty, nhưng chỉ sau khi Quý Khách hàng được thông báo và đồng ý.
 • Ví dụ: Công ty có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Quý Khách hàng với nhà cung cấp dịch vụ thiết kế website để cung cấp dịch vụ thiết kế website cho Quý Khách hàng.

3.3 Cơ quan nhà nước:

 • Cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo yêu cầu pháp luật hoặc khi Công ty tin rằng việc chia sẻ thông tin là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của Công ty hoặc của các bên thứ ba.
 • Ví dụ: Công ty có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Quý Khách hàng với cơ quan công an để điều tra vụ án lừa đảo.

4. Bảo mật Thông tin

Công ty cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của Quý Khách hàng khỏi truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ, sửa đổi hoặc hủy hoại. Công ty áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và vật lý phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của Quý Khách hàng, bao gồm:

4.1 Mã hóa dữ liệu:

 • Mã hóa dữ liệu khi được truyền tải và lưu trữ.
 • Ví dụ: Công ty sử dụng giao thức HTTPS để mã hóa dữ liệu khi Quý Khách hàng truy cập Website.

4.2 Kiểm soát truy cập:

 • Hạn chế quyền truy cập vào thông tin cá nhân cho những nhân viên, nhà thầu và đại lý cần thiết để thực hiện chức năng công việc.
 • Ví dụ: Chỉ những nhân viên trong bộ phận chăm sóc khách hàng mới có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của Quý Khách hàng.

4.3 Bảo vệ an ninh vật lý:

 • Sử dụng các biện pháp bảo vệ an ninh vật lý để bảo vệ thông tin cá nhân, chẳng hạn như khóa cửa, hệ thống báo động.
 • Ví dụ: Công ty lưu trữ thông tin cá nhân của Quý Khách hàng trong cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi hệ thống an ninh vật lý.

5. Quyền của Quý Khách hàng

Quý Khách hàng có các quyền sau liên quan đến thông tin cá nhân của mình:

5.1 Truy cập:

 • Yêu cầu truy cập thông tin cá nhân mà Công ty thu thập về Quý Khách hàng.
 • Ví dụ: Quý Khách hàng có thể gửi email cho Công ty để yêu cầu truy cập thông tin cá nhân của mình.

5.2 Sửa đổi:

 • Yêu cầu sửa đổi thông tin cá nhân của Quý Khách hàng nếu thông tin đó không chính xác hoặc không đầy đủ.
 • Ví dụ: Quý Khách hàng có thể cập nhật thông tin cá nhân của mình trên trang hồ sơ cá nhân của mình trên Website.

5.3 Xóa:

 • Yêu cầu Công ty xóa thông tin cá nhân của Quý Khách hàng trong một số trường hợp nhất định.
 • Ví dụ: Quý Khách hàng có thể yêu cầu Công ty xóa thông tin cá nhân của mình nếu Quý Khách hàng không còn muốn sử dụng dịch vụ của Công ty.

5.4 Hạn chế xử lý:

 • Yêu cầu Công ty hạn chế xử lý thông tin cá nhân của Quý Khách hàng trong một số trường hợp nhất định.
 • Ví dụ: Quý Khách hàng có thể yêu cầu Công ty hạn chế xử lý thông tin cá nhân của mình nếu Quý Khách hàng đang tranh chấp về tính chính xác của thông tin đó.

5.5 Phản đối xử lý:

 • Phản đối việc Công ty xử lý thông tin cá nhân của Quý Khách hàng trong một số trường hợp nhất định.
 • Ví dụ: Quý Khách hàng có thể phản đối việc Công ty sử dụng thông tin cá nhân của mình để gửi thông tin quảng cáo.

6. Thay đổi Chính sách

Công ty có thể thay đổi Chính sách này bất cứ lúc nào. Khi Công ty thay đổi Chính sách này, Công ty sẽ đăng phiên bản Chính sách mới trên Website và thông báo cho Quý Khách hàng qua email hoặc bằng các phương thức phù hợp khác.

Quý Khách hàng nên thường xuyên truy cập Website để cập nhật phiên bản mới nhất của Chính sách này. Việc Quý Khách hàng tiếp tục sử dụng Website sau khi có bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách này sẽ được coi là sự đồng ý của Quý Khách hàng với những thay đổi đó.

7. Liên hệ

Nếu Quý Khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này hoặc muốn thực hiện các quyền của mình liên quan đến thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với Công ty qua:

 • Email: tuanld@dichvuseohot.com
 • Điện thoại: +84 396 039 234
 • Địa chỉ: 55/4 Tân Chánh Hiệp 17, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Lưu ý:

 • Chính sách này được áp dụng cho Website https://dichvuseohot.com/gioi-thieu/.
 • Chính sách này không áp dụng cho các trang web hoặc dịch vụ khác của bên thứ ba mà Quý Khách hàng có thể truy cập thông qua các liên kết trên Website.
 • Công ty khuyến nghị Quý Khách hàng nên đọc kỹ Chính sách bảo mật của các trang web hoặc dịch vụ khác trước khi sử dụng.

Bản quyền:

Chính sách này được Công ty sở hữu bản quyền. Việc sao chép, sửa đổi hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Chính sách này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty đều bị nghiêm cấm.

Nội dung trang này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào các ngôi sao để đánh giá nhé!

Đánh giá 3.5 / 5. Số phiếu bầu: 6

Chưa có phiếu bầu nào cho bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá nhé.