Google My Business đã xóa tất cả các đánh giá ẩn danh

Google My Business dường như đã ngừng tính các đánh giá ẩn danh đối với xếp hạng chung của doanh nghiệp hiển thị.

Điều này đã được báo cáo bởi hai cá nhân trên Twitter, người đã nhận thấy rằng các đánh giá ẩn danh đã biến mất khỏi các trang Google My Business của khách hàng.

Trong tweet từ ngày 24 tháng 5, báo cáo ẩn danh đã ngừng tính vào tổng xếp hạng nhưng vẫn hiển thị khi người dùng nhấp vào để xem tất cả các bài đánh giá.

Vào ngày 28 tháng 5, người dùng khác đã báo cáo rằng Google My Business đã ngừng hiển thị các bài đánh giá ẩn danh hoàn toàn.

Tôi vừa xem qua một số trang GMB và cũng không thể thấy bất kỳ đánh giá ẩn danh nào.

Đây là một động thái thú vị của Google, điều này giờ đây mang lại cho nó phù hợp với các trang web đánh giá địa phương khác trên web. Yelp và TripAdvisor là hai trang đánh giá nổi bật khác cũng chỉ cho phép người dùng đã đăng ký gửi đánh giá.

Đây cũng là một động thái thông minh của Google. Tránh tình trạng các doanh nghiệp đối thủ chơi xấu nhau bằng việc dùng tài khoản ẩn danh để bôi xấu nhau. Việc dùng tên thật để đánh giá doanh nghiệp cũng giúp người dùng dễ đánh giá hơn về chất lượng của doanh nghiệp đó như thế nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *