Thông cáo báo chí vẫn còn tốt cho SEO không?

Thông cáo báo chí là gì
SEO