Công cụ kiểm tra URL của Google hiện khả dụng cho tất cả người dùng

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Illegal mix of collations for operation ' IN ']
SELECT target.post_id, sum(target.weight * log(243 / least(243, freqs.freq))) as score FROM wp_2s86vs3x3d_wp_rp_tags as target, (SELECT label, count(1) as freq FROM wp_2s86vs3x3d_wp_rp_tags WHERE label IN ('A_bt', 'A_search', 'A_hai', 'A_kh', 'A_tt', 'A_mt', 'A_mi', 'A_consol', 'A_vo', 'A_lng', 'A_cho', 'A_php', 'A_trong', 'A_googl', 'A_kim', 'C_google update') GROUP BY label ) as freqs WHERE target.post_id NOT IN ('2980') AND target.label=freqs.label AND target.label IN ('A_bt', 'A_search', 'A_hai', 'A_kh', 'A_tt', 'A_mt', 'A_mi', 'A_consol', 'A_vo', 'A_lng', 'A_cho', 'A_php', 'A_trong', 'A_googl', 'A_kim', 'C_google update') AND target.post_id NOT IN ( SELECT post_id FROM wp_2s86vs3x3d_wp_rp_tags WHERE label IN ('C_Công cụ SEO', 'C_Kiến thức dịch vụ SEO', 'C_Kiến thức SEO', 'C_SEO Local') ) GROUP BY target.post_id ORDER BY score desc, target.post_id desc LIMIT 12;

Sau khi khởi chạy thử nghiệm công cụ kiểm tra URL 15 ngày trước với một phiên bản giới hạn cho một số người dùng, cuối cùng thì nó cũng đã có sẵn cho mọi người sử dụng trong Google Search Console mới.

Google đã xác nhận trên Twitter rằng hai tuần sau khi phát hành công cụ kiểm tra URL trong Google Search Console mới, Google hiện đã có sẵn cho tất cả người dùng.

Khi công cụ mới được phát hành lần đầu, công cụ này chỉ có sẵn cho một số lượng người dùng hạn chế. Google bắt đầu triển khai từ từ cho nhiều người dùng hơn và vào thời điểm này, 15 ngày sau lần công bố đầu tiên của công cụ, Google cho biết công cụ này có sẵn cho tất cả mọi người quản lý website.

Bạn có thể truy cập công cụ trong Google Search Console mới tại đây.

Công cụ kiểm tra URL cho phép bạn kiểm tra URL cụ thể trên trang web của mình để xem trạng thái tìm kiếm của Google thấy URL đó như thế nào. Công cụ này “cung cấp thông tin thu thập thông tin, lập chỉ mục và phân phát chi tiết về các trang của bạn, trực tiếp từ chỉ mục của Google”, Google cho biết.

Nó sẽ hiển thị ngày thu thập thông tin cuối cùng, trạng thái của lần thu thập dữ liệu cuối cùng, bất kỳ lỗi thu thập dữ liệu hoặc lập chỉ mục nào và URL chuẩn cho trang đó. Nó sẽ hiển thị nếu trang được lập chỉ mục thành công, mọi lỗi AMP, lỗi dữ liệu có cấu trúc và các vấn đề lập chỉ mục khác.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *