Công cụ kiểm tra URL của Google hiện khả dụng cho tất cả người dùng

Google Update