Cách dự đoán mức lưu lượng truy cập từ SEO

Trong SEO, những thay đổi hay bất kỳ những công việc phát triển mới nào cho các dự án thì để đánh giá hay dự đoán mức lưu lượng truy cập đến website sau các thay đổi đó đều khó có thể biết được kết quả tăng trưởng traffic như thế nào.

Nhiều chuyên gia SEO đều trả lời chung chung cho vấn đề này là nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, có những yếu tố bên ngoài mà mình có thể không kiểm soát được.

Để giải quyết tình trạng sơ bộ về vấn đề “nó phụ thuộc” này như thế nào?

Dưới đây là những đề xuất mà chúng tôi có thể và không thể kiểm soát, tác động nhất định có thể có đối với lưu lượng truy cập và cách dự đoán lưu lượng truy cập đến trang web của bạn.

Baselining

Bước đầu tiên là thiết lập đường cơ sở của bạn bằng cách xác định lưu lượng truy cập của bạn đến từ đâu và số tiền bạn nhận được. Hãy chắc chắn rằng tất cả mọi người đang sử dụng cùng một dữ liệu và đang xem nó theo cách tương tự. Lý tưởng nhất, có một bảng điều khiển được chia sẻ bởi tất cả, vì vậy tất cả mọi người cần để có thể nhìn vào những con số bất cứ khi nào họ muốn.

Tính mùa vụ

Tiếp theo, bạn cần xem xét tác động mà tính thời vụ có trên số lưu lượng truy cập của bạn. Hãy xem lưu lượng truy cập của bạn có xu hướng như thế nào theo từng tháng trong 2 – 3 năm qua; cần có sự nhất quán trong xu hướng theo mùa từ năm này sang năm khác.

Xu hướng hàng năm

Tiếp theo, hãy xem lưu lượng truy cập vào trang web của bạn đã tăng lên hàng năm trong vài năm qua. Nếu tăng trưởng điển hình của bạn là 5 phần trăm so với năm, đó là những gì bạn có thể mong đợi nhất là tăng trưởng cơ bản. Nhìn vào lịch sử của bạn để xem những dự án đã được thực hiện trong những năm qua để có được một ý tưởng về tác động mà họ có thể có, trên và vượt ra ngoài xu hướng cơ bản.

Bây giờ bạn có các con số dự kiến dựa trên cả xu hướng hàng năm và theo mùa. Họ là những con số bạn nên làm việc để đạt được nếu bạn không có dự án lớn.

Dự án sắp tới

Rõ ràng, không ai có thể dự đoán tương lai, nhưng nếu bạn có dự án ở cánh và một số bạn muốn triển khai, bạn nên tính đến chúng khi dự báo lưu lượng truy cập.

Dựa trên hiệu suất dự án trước đây, bạn nên có một ý tưởng mất bao lâu để tạo lưu lượng truy cập khi dự án được triển khai và mô hình tăng trưởng sẽ như thế nào. Khi thêm các dự án sắp tới vào mô hình lưu lượng cơ sở, hãy nghĩ về một kịch bản trường hợp tốt nhất và một kịch bản dự kiến. Hai tình huống này cung cấp cho bạn một phạm vi mà bạn có thể sử dụng để dự đoán trung bình mức lưu lượng truy cập.

Tất nhiên, số lượng lưu lượng truy cập vẫn có thể bị “hậu tố”, vì có một số yếu tố bạn không kiểm soát có thể ảnh hưởng xấu đến các con số thực tế, như thay đổi nhân sự nội bộ và tác động kinh tế.

Một điểm quan trọng khác về lưu lượng dự án dự báo: Nếu bạn có ý tưởng về dự án nào mang lại lưu lượng truy cập nhiều nhất, bạn sẽ có ý tưởng hay về dự án nào bạn muốn triển khai trong tương lai hoặc giảm lịch trình lập kế hoạch. Không có ý nghĩa trong việc lặp lại hiệu suất kém.

Cập nhật thuật toán công cụ tìm kiếm

Công cụ tìm kiếm thay đổi thuật toán của họ liên tục trong nỗ lực liên tục để cải thiện kết quả tìm kiếm. Những thay đổi này có thể tác động tiêu cực đến lưu lượng truy cập của bạn. Nếu bạn đang làm điều gì đó chống lại nguyên tắc quản trị trang web của họ, thì bạn có thể mong đợi điều này xảy ra, nhưng đó không phải lúc nào cũng như vậy.

Đôi khi các công cụ tìm kiếm thay đổi cách chúng trình bày dữ liệu để cải thiện trải nghiệm người dùng, điều này có thể tác động đến cách các trang của bạn được hiển thị, xếp hạng và nhấp vào.

Nếu các trang web của bạn bị ảnh hưởng tiêu cực bởi bản cập nhật công cụ tìm kiếm, tất cả những gì bạn có thể làm là kiểm tra những gì đã thay đổi và xem liệu có cách nào để khôi phục lưu lượng truy cập bạn đã mất hay không.

Thay đổi cạnh tranh

Đối thủ cạnh tranh của bạn có thể thay đổi trang web của họ bất kỳ lúc nào và cố gắng sao chép các nỗ lực SEO của bạn bằng cách tối ưu hóa cho cùng một từ khóa hoặc tạo nội dung tương tự. Điều này có thể có tác động tiêu cực đến luồng lưu lượng truy cập của bạn.

Đây là một lý do chính tại sao một SEO không bao giờ có thể đứng yên. Bạn phải theo dõi đối thủ cạnh tranh, cũng như trang web và lưu lượng truy cập để xác định các cơ hội hoặc thay đổi sớm. Tốt nhất nên chủ động hơn là phản ứng.

Sai lầm

Sai lầm xảy ra với tất cả chúng ta, đó là một điều đã cho. Khi một cái gì đó bị bỏ lỡ trong quá trình đảm bảo chất lượng, thay đổi trong bản cập nhật hoặc trục trặc của công cụ bên thứ ba, lưu lượng truy cập có khả năng giảm xuống. Đây là một lý do tại sao chủ động giám sát tất cả các yếu tố của một trang web là rất quan trọng.

Mong đợi thay đổi

Sẽ luôn có một yếu tố “nó phụ thuộc” khi chiếu các mức lưu lượng truy cập SEO, đó là một mức độ nhất định. Nhưng việc thiết lập đường cơ sở và hiểu xu hướng lưu lượng truy cập lịch sử sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng về những điều mong đợi và cảnh báo bạn khi mức lưu lượng truy cập giảm.