Google hoàn tất triển khai bản cập nhật cốt lõi tháng 8 năm 2023

Google hoàn tất triển khai bản cập nhật cốt lõi tháng 8
Google Update

Google LLC là một công ty công nghệ đa quốc gia của Mỹ, chuyên về các dịch vụ và sản phẩm liên quan đến Internet, bao gồm các công nghệ quảng cáo trực tuyến, công cụ tìm kiếm, điện toán đám mây, phần mềm và phần cứng.