Google có thể phát hiện nội dung trùng lặp trước khi thu thập thông tin đó

Google Update