Facebook Messenger hiện đã hỗ trợ hình ảnh HD và 360 độ

Social Marketing