Từ khóa LSI là gì? Chúng tác động đến SEO như thế nào?

Từ khóa LSI là gì
SEO