SEO mũ đen là gì – Các phương pháp SEO Black Hat

Rất nhiều người nói đến SEO mũ đen nhưng thật sự rất ít SEOer hiểu rõ SEO mũ đen là gì. Họ chỉ biết SEO mũ đen là xấu và không nên làm. Nhưng thực sự để hiểu hết cả một công nghiệp SEO mũ đen thì chưa ai nắm rõ chúng như thế nào.

Tiếp tục đọc →