Social Marketing

Social Marketing là một chiến lược tiếp thị trực tuyến sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội để tạo và chia sẻ nội dung để thu hút lưu lượng truy cập và tương tác của đối tượng mục tiêu.

Social Marketing đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nhận diện thương hiệu, tương tác với khách hàng, và tạo ra lưu lượng truy cập mục tiêu.

cong cu social marketing
Posts pagination