Nghị sĩ Mỹ yêu cầu Google và Apple cấm TikTok

Google và Apple cấm TikTok
Social Marketing