Google xác nhận cập nhật thuật toán xếp hạng cốt lõi

Google đã xác nhận rằng họ đã chạy bản cập nhật “thuật toán lõi rộng” vào tuần trước (từ 8/3 – 9/3) đã ảnh hưởng đến sự xuất hiện và xếp hạng của một số trang web trong kết quả tìm kiếm.

Google đã đăng trên Twitter rằng Google đã thực hiện các loại cập nhật “vài lần trong năm” và một trang web không có gì để có thể thực hiện cụ thể để “sửa” thứ hạng của họ sau khi cập nhật cốt lõi được chạy. Google cho biết nếu một trang bị rớt thứ hạng, nó không nhất thiết là trang web đó làm gì đó sai, có thể Google đã thay đổi mô hình xếp hạng của họ mà giờ đây lợi ích “các trang mà trước đây không được khen thưởng vì chúng đáng được như vậy”.

Đây là tuyên bố của Google trên Twitter:

thông báo của google về việc cập nhật thuật toán trên twitter

Thông báo của google về việc cập nhật thuật toán trên twitter

Mỗi ngày, Google thường phát hành một hoặc nhiều thay đổi được thiết kế để cải thiện kết quả xếp hạng tìm kiếm. Một số tập trung vào những cải tiến cụ thể. Một số thay đổi tổng quan. Tuần trước (Có thể từ ngày 9/3), chúng tôi đã phát hành bản cập nhật thuật toán lõi rộng. Chúng tôi làm những việc này thường xuyên một vài lần trong năm.

Cũng như bất kỳ cập nhật nào, một số trang web có thể lưu ý sự giảm thứ hạng. Không có gì sai về cập nhật với các trang mà bây giờ có thể hoạt động kém hơn. Thay vào đó, đó là những thay đổi đối với hệ thống của chúng tôi đang làm lợi cho những trang mà trước đây chưa được tăng hạng nhưng có hoạt động tốt hơn.

Vấn đề khắc phục cho các trang bị rớt thứ hạng vì lý do hoạt động kém hiệu quả hơn là tập trung vào việc xây dựng nội dung chất lượng hơn. Theo thời gian, có thể nội dung của bạn có thể tăng so với các trang khác.

Đã có nhiều thay đổi trong bảng xếp hạng và suy đoán trong tuần qua về việc cập nhật của Google và Google chính thức xác nhận điều đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *