Digital Marketing

Digital Marketing là một chiến lược quảng cáo và tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ bằng cách sử dụng các phương tiện truyền thông kỹ thuật số như máy tính, điện thoại di động và các nền tảng trực tuyến khác. Điều này bao gồm việc sử dụng internet cùng với các phương tiện truyền thông kỹ thuật số khác như email, website, social media và các kênh trực tuyến khác để tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Posts pagination