SEO Local

SEO Local là một chiến lược tối ưu hóa công cụ tìm kiếm dựa trên vị trí địa lý, nhằm tăng cường khả năng hiển thị của một doanh nghiệp hoặc dịch vụ cụ thể trong kết quả tìm kiếm địa phương.

Điều này đặc biệt hữu ích đối với các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ ở một vị trí cố định và hướng đến khách hàng trong khu vực địa phương.

Mục tiêu của SEO Local là giúp doanh nghiệp tăng cường hiển thị trên các kết quả tìm kiếm địa phương và tăng cường khả năng thu hút khách hàng từ khu vực lân cận.

NAP SEO là gì
Posts pagination