PPC Marketing

PPC (Pay-Per-Click) Marketing là một hình thức quảng cáo trực tuyến trong đó người quảng cáo trả tiền cho nhà cung cấp dịch vụ (như Google Ads, Facebook Ads, và Bing Ads) mỗi khi một người nhấp chuột vào quảng cáo của họ. Đây là một hình thức quảng cáo linh hoạt và có hiệu suất cao, nơi người quảng cáo có thể tùy chỉnh chiến dịch của họ theo ngân sách và mục tiêu cụ thể.

Posts pagination