Google ra mắt tiện ích bổ sung AdWords cho Google Sheets

Tiện ích bổ sung để tải xuống dữ liệu tài khoản AdWords vào Google Trang tính hiện đã được thử nghiệm.

Google AdWords đã khởi chạy một tiện ích bổ sung để nhập dữ liệu để phân tích và báo cáo trong Google Trang tính.

Khi bạn cài đặt tiện ích bổ sung và kết nối với tài khoản AdWords hoặc tài khoản MCC, bạn sẽ có thể chọn các cột số liệu, đặt bộ lọc và khung thời gian báo cáo và đặt tên báo cáo từ thanh bên trong tab “Báo cáo cấu hình”. Nếu bạn đăng nhập bằng MCC, bạn có thể chọn nhiều tài khoản và đưa dữ liệu vào cùng một báo cáo.

Khi bạn chạy báo cáo, dữ liệu sẽ có sẵn trong tab mới với tên báo cáo bạn đã chỉ định.

Để chỉnh sửa báo cáo hiện tại, hãy quay lại menu thả xuống Tiện ích và chọn “Chỉnh sửa báo cáo” từ trình đơn tiện ích bổ sung của AdWords. Menu đó cũng là nơi bạn sẽ tìm thấy tùy chọn làm mới báo cáo với dữ liệu mới nhất, như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình ở trên.

Bạn có thể chia sẻ báo cáo với bất kỳ ai, giống như bạn có thể thực hiện với Google Trang tính khác

Tiện ích bổ sung cho AdWords đang được thử nghiệm và có sẵn tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *