Google có phạt nội dung do AI tạo ra không?

Google có phạt nội dung do AI tạo ra không
SEO Contents