Thiết kế Web Responsive là gì?

Thiết kế web Responsive là gì
Digital Marketing