SEO Technical

SEO Technical (Kỷ thuật SEO) đề cập đến quá trình tối ưu hóa các yếu tố kỹ thuật trên website để cải thiện khả năng hiển thị và thứ hạng website trên các công cụ tìm kiếm. Nó liên quan đến việc tối ưu hóa cấu trúc website, mã nguồn và các yếu tố kỹ thuật khác để giúp công cụ tìm kiếm hiểu rõ và đánh giá cao website của bạn.

Posts pagination