Canonical là gì? Cách sử dụng thẻ canonical hiệu quả?

canonical là gì
SEO Technical