Danh sách 50+ site cho tạo blog để làm site vệ tinh

Trong quá trình làm SEO, thì việc tạo cho mình một hệ thống blog vệ tinh là rất cần thiết để hỗ trợ SEO.

Qua nhiều kinh nghiệm làm site vệ tinh. Việc xây dựng quá nhiều site vệ tinh từ một nguồn CMS là blogspot, wordpress,… thì việc hiệu quả đem lại không nhiều vì thường thường thì từ một nguồn như vậy thường bị trùng IP.

Vậy làm thế nào để khắc phục điều này. Đó là tạo nhiều blog từ nhiều nguồn khác nhau.

Dưới đây tôi xin giới thiệu danh sách 50+ website cho phép bạn tạo blog để làm site vệ tinh hỗ trợ SEO rất hiệu quả.

Danh sách 50+ website cho phép tạo blog

STT Website
1 http://wordpress.com/
2 http://www.wix.com/
3 http://www.webs.com/
4 http://www.weebly.com/
5 http://www.typepad.com/
6 http://www.moonfruit.com/
7 https://www.yola.com/
8 http://www.jimdo.com/
9 http://www.edicy.com/
10 http://www.webnode.com/
11 http://www.cabanova.com/
12 http://www.shopify.com/
13 http://webstarts.com/
14 http://trendyflash.com/
15 http://www.angelfire.lycos.com/websitebuilder
16 http://www.homestead.com/
17 http://www.350.com/
18 http://squarespace.com/
19 http://sitecube.com/
20 http://www.magix-online.com/uk/website-maker/magix-website-maker.2605.html
21 http://www.fatcow.com/product/weeblydraganddropbuilder.bml
22 http://www.godaddy.com/hosting/website-builder.aspx
23 http://www.devhub.com/
24 http://www.comfypage.com/
25 http://blogetery.com/
26 http://www.dotemplate.com/
27 http://snappages.com/
28 https://sites.google.com/
29 http://freeforum.org/
30 http://blog.com/
31 http://jigsy.com/
32 http://www.1and1.com/FeatureSite-buildingWsb
33 http://www.tripod.lycos.com/
34 http://www.letseat.at/
35 http://sauropol.com/
36 http://www.blogger.com/
37 http://imcreator.com/
38 http://www.webstarttoday.com/
39 http://business.blinkweb.com/
40 http://www.ucoz.com/
41 http://www.pagebuild.net/
42 http://www.wikispaces.com/
43 http://notanant.com/
44 http://www.tumblr.com/
45 http://www.buildyoursite.com/
46 http://www.squidoo.com/
47 http://www.hubpages.com/
48 http://www.webeden.co.uk/
49 http://www.blogsome.com/
50 http://www.blogster.com/
51 http://www.site2you.com/
52 https://sidengo.com/
53 http://www.gogofrog.com/
54 http://www.bravenet.com/
55 http://www.yourwebdepartment.com/
56 http://www.yourwebdeveloper.com/

Update….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *