SEO là gì?

SEO là gì, SEO có ý nghĩa gì, SEO được hoạt động như thế nào và lý do mà doanh nghiệp bạn cần đến SEO. Cùng có cái nhìn tổng quan nhất về SEO – Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.

Tiếp tục đọc →

Các yếu tố xếp hạng quan trọng của công cụ tìm kiếm

Khi bạn tiếp xúc với SEO, bạn thường được nghe hoặc có thể đã đọc rằng Google sử dụng 200 yếu tố xếp hạng trong thuật toán của họ.

Tuy vậy, bạn không cần phải thành thạo tất cả 200 yếu tố để thành công với SEO. Trên thực tế, bạn nên tìm hiểu tốt hơn về một nhóm nhỏ các yếu tố xếp hạng có tác động lớn nhất.

Tiếp tục đọc →