Thẻ Canonical là gì? Cách sử dụng canonical tag hiệu quả?

Canonical Tag là một thẻ dùng để nói với các công cụ tìm kiếm rằng một URL cụ thể là một trang nguồn chính cho tất cả các trang khác.

Sử dụng thẻ Canonical để ngăn ngừa các vấn đề về Duplicate Content hoặc “trùng lặp” xuất hiện trên nhiều URL.

Thẻ Canonical giúp cho các công cụ tìm kiếm biết URL chính mà bạn muốn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Thẻ Canonical là gì? Cách sử dụng canonical tag hiệu quả?

Tại sao Canonical Tag lại quan trọng?

Nội dung trùng lặp là một vấn đề phức tạp, nhưng khi các công cụ tìm kiếm thu thập dữ liệu nhiều URL có nội dung giống hệt nhau (hoặc rất giống nhau), nó có thể gây ra một số vấn đề về SEO.

  • Thứ nhất, nếu trình thu thập thông tin tìm kiếm (Crawler) phải lướt qua quá nhiều nội dung giống nhau, họ có thể bỏ qua một số nội dung độc đáo của bạn.
  • Thứ hai, việc Duplicate content có thể làm giảm khả năng xếp hạng của bạn.
  • Cuối cùng, ngay cả khi nội dung của bạn được xếp hạng, các công cụ tìm kiếm có thể chọn URL sai là “bản gốc” (Hiện tượng các bạn bị index sai url khi search từ khóa). Sử dụng tính kinh điển giúp bạn kiểm soát nội dung trùng lặp của mình.

Cách sử dụng thẻ Canonical hiệu quả?

Dưới đây là một vài điều quan trọng cần xem xét khi sử dụng thẻ Canonical:

  • 1. Các thẻ Canonical có thể được tự tham khảo

Đồng ý nếu một thẻ kinh điển chỉ đến URL hiện tại. Nói cách khác, nếu các URL X, Y và Z là các bản sao, và X là Canonical, bạn nên đặt thẻ trỏ tới X trên URL X. Điều này có thể nghe rõ ràng, nhưng đó là một điểm chung của sự nhầm lẫn.

  • 2. Chủ động can thiệp trang chủ của bạn

Trang chủ thường bị trùng lặp rất phổ biến và các đối thủ chơi xấu có thể liên kết đến trang chủ của bạn bằng nhiều cách (bạn không thể kiểm soát), bạn nên đặt một thẻ chuẩn vào mẫu trang chủ của mình để ngăn chặn các sự cố không lường trước được.

Thẻ Canonical là gì? Cách sử dụng canonical tag hiệu quả?

  • 3. Kiểm tra tại chỗ các thẻ Canonical của bạn

Đôi khi các URL lỗi gây ra những vấn đề ngoài ý muốn cho trang web để viết một thẻ kinh điển khác cho mỗi phiên bản của URL (hoàn toàn bị thiếu toàn bộ điểm của thẻ kinh điển). Đảm bảo kiểm tra tại chỗ các URL của bạn, đặc biệt là trên các trang web thương mại điện tử và CMS.

  • 4. Tránh các tín hiệu hỗn hợp

Công cụ tìm kiếm có thể tránh một thẻ kinh điển hoặc giải thích nó không chính xác nếu bạn gửi tín hiệu hỗn hợp. Nói cách khác, không thể Canonical trang A -> trang B và sau đó là trang B -> trang A.

Tương tự, không thể Canonical trang A -> trang B và chuyển hướng 301 B -> trang A. Nói chung, cũng không phải là một ý tưởng hay để sử dụng nối các thẻ Canonical (A -> B, B -> C, C -> D). Gửi tín hiệu rõ ràng và không nên sử dụng những vòng tròn để gửi tín hiệu cho các công cụ tìm kiếm.

  • 5. Cần phải cẩn thận khi Canonicalizing cho các nội dung trùng lặp

Khi hầu hết mọi người nghĩ đến việc Canonicalizing, họ nghĩ đến các bản sao chính xác. Bạn có thể sử dụng thẻ Canonical cho các bản sao (các trang có nội dung tương tự) nhưng hãy thận trọng.

Bạn nên sử dụng các thẻ Canonical cho các trang tương tự, “Ví dụ như trang sản phẩm chỉ khác biệt theo đơn vị tiền tệ, vị trí hoặc một số thuộc tính sản phẩm nhỏ”.

Hãy lưu ý rằng các phiên bản Non-Canonical của trang đó có thể không đủ điều kiện để xếp hạng, và nếu các trang quá khác nhau, các công cụ tìm kiếm có thể bỏ qua thẻ Canonical.

  • 6. Canonicalize các tên miền cùng chủ đề

Nếu bạn kiểm soát cả hai trang web, bạn có thể sử dụng thẻ canonical tag cho các tên miền. Sử dụng canonical tag chuẩn sẽ tập trung sức mạnh xếp hạng của bạn chỉ trên một trang web.

Xin lưu ý rằng việc sử dụng Canonical sẽ ngăn xếp hạng trang web không phải là hợp nhất giữa 2 website, vì vậy đảm bảo sử dụng điều này một cách phù hợp với trường hợp của bạn.

Thẻ Canonical và chuyển hướng 301

Một câu hỏi SEO phổ biến là liệu các thẻ Canonical có chuyển hướng tất cả sức mạnh của Backlink đó (PageRank, Authority, Ranking, v..v) như chuyển hướng 301. Trong tất cả trường hợp thì đó là điều chính xác.

Nhưng lưu ý rằng hai giải pháp này tạo ra hai kết quả rất khác nhau cho trình thu thập thông tin tìm kiếm và khách truy cập trang web.

Nếu bạn 301 chuyển hướng Trang A -> Trang B, thì khách truy cập sẽ được đưa đến Trang B một cách tự động và không bao giờ thấy Trang A.

Nếu bạn có liên quan đến Trang A – Trang B thì các công cụ tìm kiếm sẽ biết rằng Trang B là Theo chuẩn tắc, nhưng mọi người sẽ có thể truy cập cả hai URL. Đảm bảo giải pháp của bạn phù hợp với kết quả mong muốn.