Kiến thức kinh doanh

Kinh doanh (business) là một hoạt động mà một tổ chức hoặc cá nhân thực hiện để trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ với mục đích kiếm lợi nhuận. Đây là một lĩnh vực rộng lớn và đa dạng, bao gồm nhiều khía cạnh như sản xuất, tiếp thị, tài chính, quản lý, và quan trọng nhất, khả năng tạo ra giá trị cho khách hàng.

Cách tính giá trị hay định giá doanh nghiệp phổ biến 2024
Posts pagination