Web Crawler là gì? Web Crawler hoạt động như thế nào?

Web Crawler là gì
SEO Technical