Trang tổng quan của Google My Business Agency được phát hành

Trang tổng quan mới của Google My Business đã được công bố cách đây một tháng, hiện đã thì đã được hoạt động và có sẵn để sử dụng trên mọi tài khoản doanh nghiệp.

Google đã thông báo rằng Trang tổng quan về của Google My Business Agency sẽ ra mắt từ ngày 5/6/2018 và bây giờ bạn có thể tận hưởng những điều thú vị trong trang tổng quan mới này.

Bảng điều khiển dành cho Angency cho phép các đại lý tiếp thị địa phương và SEO địa phương quản lý nhiều danh sách theo cách hiệu quả hơn. Nếu bạn là đại lý, bạn có thể đăng ký tại đây để có quyền truy cập vào trang tổng quan mới.

Dưới đây là các tính năng có sẵn trong Trang tổng quan đại lý mới:

  • Quản lý tất cả các vị trí của bạn trong một tài khoản; không còn giới hạn 100 vị trí cho mỗi tài khoản trong trang tổng quan này nữa.
  • Gửi và nhận lời mời quản lý danh sách và xem trạng thái của những lời mời đó.
  • Nhóm Vị trí: Bạn được yêu cầu đặt tất cả các tổ chức vào một Nhóm Vị trí (trước đây được gọi là tài khoản doanh nghiệp) để giúp quản lý vị trí. Đại lý có thể yêu cầu quyền truy cập vào vị trí của khách hàng thông qua Nhóm vị trí hoặc khách hàng có thể mời Nhóm vị trí của đại lý đồng quản lý danh sách của họ.
  • Nhóm người dùng mới cho phép các đại lý quản lý nhóm và kiểm soát quyền truy cập vào Nhóm vị trí của họ với các cấp độ quyền khác nhau.
  • Bạn cũng có thể nhanh chóng tìm kiếm các vị trí trong toàn bộ tài khoản của mình hoặc trong một Nhóm Vị trí cụ thể.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *