Tốc độ tải trang sẽ trở thành yếu tố xếp hạng trong tìm kiếm trên thiết bị di động

Bắt đầu từ tháng 7 năm 2018, Google sẽ sử dụng tốc độ trang trên điện thoại di động làm thứ hạng trong kết quả tìm kiếm di động của họ.

Google đã công bố một thuật toán xếp hạng mới được thiết kế cho tìm kiếm di động. Nó được gọi là “Speed Update”, và nó sẽ chỉ ảnh hưởng đến một tỷ lệ nhỏ các truy vấn, Google đề cập. Chỉ có những trang “mang lại trải nghiệm chậm nhất cho người dùng” sẽ bị ảnh hưởng bởi bản cập nhật này.

Google sẽ sử dụng tốc độ trang trên điện thoại di động làm thứ hạng trong kết quả tìm kiếm di động

Bản cập nhật sẽ được phát hành vào tháng 7 năm 2018, do đó, các webmaster có thời gian để chuẩn bị trang web của họ.

Google khuyến cáo bạn nên sử dụng báo cáo PageSpeed mới cập nhật và các công cụ như LightHouse để đo tốc độ trang và cải tiến.

Google Zhiheng Wang và Doantam Phan (Product Manager at Google) đề cập đến vấn đề này như sau:

“Speed Update”, Chỉ ảnh hưởng đến các trang cung cấp trải nghiệm chậm nhất cho người dùng và sẽ chỉ ảnh hưởng đến một tỷ lệ nhỏ các truy vấn. Nó áp dụng cùng một tiêu chuẩn cho tất cả các trang, bất kể công nghệ được sử dụng để xây dựng trang là gì. Mục đích của truy vấn tìm kiếm vẫn là một điều cần thiết, vì vậy một trang chậm có thể vẫn xếp hạng cao nếu nó có nội dung tuyệt vời và liên quan.

Các báo cáo thông số trong PageSpeed Insights không có đủ dữ liệu để đo lường các trang cụ thể trong 1 website là vì nó sử dụng dữ liệu từ Trình duyệt Chrome, do đó phần tốc độ của báo cáo không có sẵn cho những người dùng đó. Các điểm tối ưu hóa vẫn còn khả dụng, nhưng không đủ để cho phép các trang web biết được chúng có các trang chậm hay không.

Năm 2010, Google cho biết tốc độ tải trang là một yếu tố xếp hạng nhưng nó chỉ tập trung vào tìm kiếm trên máy tính để bàn. Bây giờ, vào tháng 7 năm 2018, nó sẽ xem xét nhanh các trang trên điện thoại di động của bạn và sử dụng nó như là một yếu tố xếp hạng trong tìm kiếm di động. Google đã hứa hẹn sẽ xem xét tốc độ trang dành cho điện thoại di động trong nhiều năm nay và cuối cùng cũng áp dụng.

Nguồn thông tin: Search Engine Land

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *