Khi nào nên sử dụng thuộc tính Nofollow cho backlink

thuộc tính liên kết nofollow
Link Building