SEO

SEO (Search Engine Optimization – Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm) là quá trình tăng chất lượng và lưu lượng truy cập website bằng cách tăng khả năng hiển thị của website hoặc webpage cho người dùng trên các máy truy tìm dữ liệu như Google, Bing, Yahoo, …

thống kê về tìm kiếm trên Google
backlink là gì
Posts pagination