Rich Snippets là gì? Rich Snippets có tác dụng cho SEO không?

rich snippets là gì
SEO