John Mueller dự đoán nhiều JavaScript hơn trong SEO trong những năm tới

Google Update