Google Search Console sẽ hiển thị lịch sử tác vụ người dùng

Google đã thông báo rằng phiên bản mới của Search Console sẽ sớm cung cấp theo dõi lịch sử các hành động của người dùng.

Theo dõi lịch sử trong Google Search Console sẽ hiển thị người dùng nào đã đăng nhập và thực hiện các sửa đổi ảnh hưởng đáng kể đến thuộc tính.

Các loại sửa đổi này có thể bao gồm thay đổi cài đặt, xác thực sự cố hoặc gửi sơ đồ trang web mới.

Sự thay đổi này đang được thực hiện vì lợi ích cung cấp tính minh bạch và trách nhiệm giải trình cao hơn.

“Là một phần trong quá trình tái tạo Search Console, chúng tôi đã cân nhắc lại các mô hình tạo điều kiện hợp tác và trách nhiệm giải trình cho người dùng của chúng tôi. Chúng tôi quyết định thiết kế lại sản phẩm xung quanh việc sử dụng đội ngũ hợp tác và tính minh bạch của lịch sử hành động. ”

Google tiếp tục nêu bật một số tính năng tương tự duy nhất cho Search Console mới:

  • Quản lý người dùng hiện là một phần không thể tách rời của Search Console.
  • Search Console mới cho phép người dùng chia sẻ chế độ xem chỉ đọc của nhiều báo cáo.
  • Giao diện quản lý người dùng mới cho phép tất cả người dùng xem và quản lý vai trò người dùng cho tất cả người dùng thuộc tính.

Các phương pháp hay nhất sau đây được Google đề xuất để quản lý quyền của người dùng trong Search Console:

  • Chỉ cấp cho người dùng cấp độ quyền mà họ cần để thực hiện công việc của họ.
  • Nếu bạn cần chia sẻ báo cáo chi tiết vấn đề, hãy nhấp vào liên kết Chia sẻ trên trang đó.
  • Thu hồi quyền từ người dùng không còn hoạt động trên thuộc tính nữa.
  • Khi xóa chủ sở hữu đã được xác minh trước đó, hãy đảm bảo xóa tất cả mã thông báo xác minh cho người dùng đó.
  • Thường xuyên kiểm tra và cập nhật quyền người dùng bằng cách sử dụng trang Người dùng & Quyền.

Cuối cùng, một tính năng mới khác cuối cùng sẽ được bật trong Search Console mới là khả năng cho tất cả người dùng xem các thông báo trang web quan trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *