Các thuật toán xếp hạng của YouTube và Google khác nhau rất nhiều

SEO Youtube