Featured Snippet: Đoạn trích nổi bật trong tìm kiếm là gì

Khi một người dùng đặt câu hỏi trên Google Tìm kiếm hiện nay, Các bạn có thể thấy có kết quả hiển thị kết quả tìm kiếm dưới dạng khối đoạn trích nổi bật đặc biệt ở đầu trang kết quả tìm kiếm.

Khối đoạn trích nổi bật này bao gồm phần tóm tắt câu trả lời, được trích từ một trang web, kèm theo liên kết đến trang, tiêu đề và URL trang.

Phần tóm tắt câu trả lời được lấy từ đâu?

Phần tóm tắt là một đoạn trích được lấy bằng chương trình từ nội dung khách truy cập thấy trên trang web của bạn. Điều khác biệt với đoạn trích nổi bật là nó được cải thiện để thu hút sự chú ý của người dùng trên trang kết quả.

Khi chúng tôi nhận thấy truy vấn đặt câu hỏi, chúng tôi sử dụng chương trình để phát hiện các trang có câu trả lời cho câu hỏi của người dùng, và hiển thị kết quả hàng đầu dưới dạng đoạn trích nổi bật trong kết quả tìm kiếm.

Giống như tất cả kết quả tìm kiếm, đoạn trích nổi bật phản ánh quan điểm hay ý kiến của trang web trên đó chúng tôi lấy đoạn trích, không phải quan điểm hay ý kiến của Google.

Chúng tôi vẫn luôn làm việc để cải thiện khả năng của mình trong việc phát hiện đoạn trích hữu ích nhất, vì thế kết quả mà bạn thấy có thể thay đổi theo thời gian. Bạn có thể cung cấp ý kiến phản hồi về bất kỳ Đoạn trích nổi bật nào bằng cách nhấp vào liên kết “Cho ý kiến phản hồi” ở cuối khung văn bản kết quả này.

Có cách nào để đánh dấu 1 page ra đoạn trích nổi bật này không?

Bạn không thể làm điều đó. Google sử dụng chương trình để xác định xem liệu một trang có khả năng có chứa câu trả lời cho câu hỏi của người dùng hay không, và hiển thị kết quả dưới dạng đoạn trích nổi bật.

Vậy, làm thế nào để có thể tối ưu hóa cho câu trả lời đặc trưng này?

Bước 1. Bắt đầu với nghiên cứu từ khóa đuôi dài – bạn cần phải xác định các câu hỏi thường được tìm kiếm trong niche của bạn.

Bước 2. Tạo một mẩu nội dung trực tiếp trả lời những câu hỏi này. Đảm bảo bao gồm câu hỏi và câu trả lời trực tiếp cho nó – hãy nhớ rằng đối với các câu trả lời phong phú, cấu trúc câu trả lời của bạn quan trọng hơn sự liên quan và quyền hạn của trang web.

Bước 3. Đảm bảo bài viết của bạn thật sự hữu ích và cung cấp thêm thông tin về vấn đề này. Điều này sẽ không chỉ làm tăng cơ hội nhận được tính năng như là một câu trả lời phong phú, nhưng sẽ giúp bạn thu hút nhiều nhấp chuột hơn.

Bước 4. Làm cho nội dung của bạn dễ tìm kiếm cho mọi người và công cụ tìm kiếm (đảm bảo rằng nó có sẵn cho các chương trình của Google và dễ dàng truy cập thông qua điều hướng của trang web, chia sẻ liên kết đến nó trên các tài khoản xã hội của bạn, gửi chúng qua Google Search Console, v.v …)