Domain Authority (DA) và Page Authority (PA) là gì?

Domain Authority (DA) và Page Authority (PA) là 2 chỉ số được MOZ tạo ra nhằm dự đoán tính cạnh tranh trong bảng xếp hạng công cụ tìm kiếm của 1 website sẽ như thế nào.

1. Domain Authority là gì

Domain Authority (DA) là một điểm số do Moz phát triển dự đoán một trang web sẽ xếp hạng như thế nào trên các trang kết quả tìm kiếm (SERP).

Điểm quản trị miền bao gồm từ 1 đến 100, với điểm số cao hơn tương ứng với khả năng xếp hạng cao hơn.

DA kết hợp nhiều chỉ số liên kết khác nhau để cho ra được điểm DA duy nhất:  liên kết các tên miền gốc, tổng số liên kết, MozRank, MozTrust, v.v. .

Điểm số này sau đó có thể được sử dụng khi so sánh một trang web với một trang web khác hoặc theo dõi “sức mạnh xếp hạng” của một trang web theo thời gian.

  • Domain Authority tính như thế nào?

Domain Authority dánh giá website dựa trên thang điểm 100. Do đó, dễ dàng hơn nhiều để phát triển điểm của bạn từ 20 đến 30 hơn là để phát triển từ 70 đến 80.

  • Thế nào là một website có DA “tốt”?

Nói chung, các trang web có số lượng lớn các liên kết bên ngoài chất lượng cao (như Wikipedia hoặc Google.com) sẽ có số lượng Domain Authority cao, trong khi các doanh nghiệp nhỏ và các trang web có ít liên kết đến hơn có thể có DA thấp hơn.

Do tính toán của Domain Authority nên sử dụng tốt nhất dưới dạng số liệu so sánh (chứ không phải là điểm tuyệt đối, cụ thể) khi tiến hành nghiên cứu trong các kết quả tìm kiếm và xác định các trang web nào có thể mạnh hơn / Cấu hình liên kết quan trọng hơn so với những website khác.

2. Page Authority là gì?

Page Authority (PA) là một điểm số do Moz phát triển để dự đoán một trang cụ thể sẽ xếp hạng như thế nào trên các trang kết quả tìm kiếm (SERP).

Điểm số của Cơ quan trang có phạm vi từ một đến 100, với điểm số cao hơn tương ứng với khả năng xếp hạng cao hơn.

Page Authority dựa trên dữ liệu từ chỉ mục web của Mozscape và bao gồm số lượng liên kết, MozRank, MozTrust và hàng chục các yếu tố khác.

Page Authority được tính như thế nào?

Giống như DA thì Page Authority cũng tính từ trong thang điểm 100 điểm. Page Authority được liên tục cập nhật nên các bạn có thể thấy các điểm số của dao động theo thời gian.

3. Domain Authority và Page Authority khác nhau thế nào?

Domain Authority đánh giá sức mạnh xếp hạng dự đoán của toàn bộ website thì Page Authority đánh giá sức mạnh của từng trang trong 1 website.

4. Làm cách nào để tăng chỉ Domain Authority và Page Authority

Domain Authority rất khó để ảnh hưởng trực tiếp.

Nó được tạo thành từ các chỉ số khác (MozRank, MozTrust, Profile liên kết và nhiều thứ khác) mà mỗi nhóm đều có ảnh hưởng đến điểm số của website.

Điều này đã được thực hiện một cách có chủ ý; Số liệu này có nghĩa là để ước tính mức độ cạnh tranh của một trang web được đưa ra trong kết quả tìm kiếm của Google.

Vì Google tính nhiều yếu tố nên một số liệu để tính toán nó cũng phải có nhiều yếu tố.

Cách tốt nhất để ảnh hưởng đến chỉ số Domain Authority là cải thiện SEO tổng thể website của bạn.

Đặc biệt, bạn nên tập trung vào Profile liên kết website của bạn – ảnh hưởng đến MozRank và MozTrust – bằng cách nhận được nhiều liên kết chất lượng hơn từ các trang khác.

5. Đo lường chỉ số Domain Authority, Page Authority ở đâu?

Trong hệ sinh thái Moz, bạn có thể đo lường Domain Authority sử dụng Open Site Explorer, MozBar (thanh công cụ SEO miễn phí của Moz) hoặc trong phần Phân tích SERP của Keyword Explorer.