CMS là gì? Top 20 CMS quản lý phổ biến nhất

CMS là chữ viết tắt của Content Management System, hay còn gọi là hệ thống quản trị nội dung nhằm mục đích giúp dễ dàng quản lý, chỉnh sửa nội dung.

CMS là gì

Hệ thống quản lý nội dung (CMS) là một ứng dụng phần mềm hoặc tập hợp các chương trình liên quan được sử dụng để tạo và quản lý nội dung kỹ thuật số.

CMS thường được sử dụng cho quản lý nội dung doanh nghiệp (ECM) và quản lý nội dung web (WCM).

Cả hai hệ thống quản lý nội dung doanh nghiệp và quản lý nội dung web đều có hai thành phần: một ứng dụng quản lý nội dung (CMA) và một ứng dụng phân phối nội dung (CDA).

CMA là một giao diện người dùng đồ họa (GUI) cho phép người dùng kiểm soát việc tạo, sửa đổi và xóa bỏ nội dung từ một trang web mà không cần phải biết gì về HTML.

Hợp phần CDA cung cấp các dịch vụ hỗ trợ quản lý và phân phối nội dung khi nó được tạo ra trong CMA.

Các tính năng của CMS

Các tính năng có thể khác nhau giữa các dịch vụ CMS khác nhau, nhưng các chức năng cốt lõi thường được coi là lập chỉ mục, tìm kiếm và tìm kiếm, quản lý định dạng, kiểm soát sửa đổi và xuất bản.

Các tính năng lập chỉ mục, tìm kiếm và truy xuất trực quan chỉ mục tất cả dữ liệu để dễ dàng truy cập thông qua các chức năng tìm kiếm và cho phép người dùng tìm kiếm theo các thuộc tính như ngày xuất bản, từ khoá hoặc tác giả.

Quản lý định dạng tạo điều kiện cho các tài liệu giấy đã được quét và các tài liệu điện tử kế thừa vào các tài liệu HTML hoặc PDF.

Tính năng sửa đổi cho phép nội dung được cập nhật và chỉnh sửa sau khi xuất bản ban đầu. Kiểm soát sửa đổi cũng theo dõi bất kỳ thay đổi nào được thực hiện cho các tập tin của cá nhân.

Chức năng xuất bản cho phép các cá nhân sử dụng một mẫu hoặc một tập hợp các khuôn mẫu đã được tổ chức phê duyệt, cũng như các trình phù thủy và các công cụ khác để tạo hoặc sửa đổi nội dung.

Một CMS cũng có thể cung cấp công cụ để tiếp thị one-to-one.

Tiếp thị one-to-one là khả năng của một trang web để điều chỉnh nội dung và quảng cáo của nó theo các đặc điểm cụ thể của người dùng bằng cách sử dụng thông tin được cung cấp bởi người dùng hoặc được thu thập bởi trang web.

Các tính năng phổ biến khác của CMS bao gồm:

  • URL thân thiện với SEO
  • Trợ giúp tích hợp và trực tuyến, bao gồm các bảng thảo luận
  • Hệ thống cho phép dựa trên nhóm
  • Mẫu hỗ trợ đầy đủ và các mẫu có thể tùy chỉnh
  • Các thủ tục cài đặt và phiên bản dễ dàng dựa trên thủ thuật
  • Bảng điều khiển quản trị với hỗ trợ nhiều ngôn ngữ
  • Phân cấp nội dung với độ sâu và kích thước không giới hạn
  • Yêu cầu máy chủ tối thiểu
  • Quản lý tập tin tích hợp
  • Các bản ghi kiểm toán hợp nhất

Top 20 CMS quản lý phổ biến nhất (Theo đánh giá từ Capterra.com)

Báo cáo Top 20 này phản ánh 1 cảnh CMS đa dạng được đề cập ở trên. Khoảng một nửa trong số các giải pháp này hướng tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong khi một nửa khác là doanh nghiệp của CMS. Một vài trong số các giải pháp này là mã nguồn mở.