Tạo nội dung có liên quan hơn để khôi phục từ bản cập nhật thuật toán tháng 8

Để giúp các chủ website bị giảm hạng có thể khôi phục từ bản cập nhật thuật toán cốt lõi của tháng 8, John Mueller của Google đề xuất làm cho nội dung phù hợp và liên quan hơn.

Chủ đề này đã được đề cập trong hangout Trung tâm quản trị trang web của Google tuần trước để trả lời câu hỏi do người dùng gửi sau đây:

“Về bản cập nhật thuật toán lớn – chúng tôi có thể sớm thấy các thay đổi trên toàn trang web sau khi chúng tôi sửa tất cả nội dung không thỏa mãn ý định như thế nào? Có phải như ba tháng? Hay là lâu hơn? ”

Khi nói đến các bản cập nhật thuật toán cốt lõi này, Mueller nói rằng đó không phải là vấn đề khắc phục các vấn đề cụ thể.

Thay vào đó, Google quan tâm hơn đến mức độ liên quan của nội dung đối với truy vấn của người tìm kiếm.

Nhu cầu của mọi người thay đổi, vì vậy có lẽ sự liên quan của nội dung trang web đã giảm dần theo thời gian.

Chủ sở hữu trang web nên xem xét một cách trung thực nội dung đã giảm xếp hạng sau bản cập nhật tháng 8.

Hãy xem xét cách làm cho nội dung đó phù hợp hơn với các truy vấn mà nó đã xếp hạng trước đó để có thể phù hợp với người dùng hiện tại.

Tuy nhiên, ngay cả sau khi cải tiến được thực hiện, vẫn có thể mất khá nhiều thời gian để Google xử lý các thay đổi. Đó là một quá trình liên tục không có thời gian cố định, Mueller giải thích.

Vì vậy, điều quan trọng nhất mà chủ sở hữu trang web có thể làm là cải thiện mức độ liên quan của nội dung của họ với các truy vấn liên quan.

Từ đó, có thể mất nhiều thời gian để các thay đổi được update trong kết quả tìm kiếm. Đừng nản lòng vì website của bạn chưa hồi phục trong một thời gian ngắn.

Nghe câu hỏi và câu trả lời đầy đủ trong video dưới đây bắt đầu từ dấu chấm 10:09.

Nguyên văn:

“So, in general, the bigger updates that we do around search like this core update it’s not a matter of us looking at sites and saying “this is bad and this needs to be fixed.”

But rather us looking at these sites and saying “well maybe this isn’t as relevant as it used to be.”

So you can, of course, as a webmaster take that and say “well I need to fix things to make my site more relevant.”

But it’s not, from our point of view, something where we’d say “well something is broken and you just need to fix these five lines and then it’ll be back to normal.”

But essentially a matter of how can you show that you’re relevant for these kinds of queries. These are changes that take quite a bit of time for our algorithms to figure out.

Like on the one hand, in general, if you’re talking about a whole site, understanding how a whole site is relevant is one thing. Understanding how your pages are relevant is one thing.

These things take time and there’s no fixed timeline for that. It’s essentially a kind of ongoing process where we review the pages, we process them, we reindex them, we reassign the signals that we have there, and this is kind of ongoing.

It’s not that there’s a fixed timeline where we’d say “at this point, everything should be updated.””

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *