Photoshop là gì? Photoshop có các tính năng nào?

Photoshop là gì?
Thiết kế