Google xác nhận rằng nó đã rút ngắn đoạn trích kết quả tìm kiếm

Google Update