Google thử nghiệm tính năng ‘People cards’ trên tìm kiếm

Google Update