Alt text là gì? Tầm quan trọng của nó trong SEO?

Thẻ ALT là gì
SEO Technical