Google: lỗi 404 sẽ tốt ngay khi chúng không có backlink hoặc traffic

Trong những Video mới nhất của Google Snippets, John Mueller đã trả lời câu hỏi của webmaster về lỗi 404.

Cụ thể, chủ sở hữu trang web đã hỏi nếu lỗi 404 là một nguyên nhân quan tâm khi chúng tồn tại trong các phiên bản cũ của trang web.

“Tôi nên làm gì với lỗi 404 trong Search Console từ những phiên bản cũ của trang web?”

Mueller giải thích ngắn gọn lý do tại sao 404 lỗi xảy ra ở nơi đầu tiên, và đề xuất các thực hành tốt nhất SEO tốt nhất của việc thiết lập chuyển hướng đến các trang có liên quan. Tuy nhiên, ngay cả khi chuyển hướng tại chỗ, lỗi 404 vẫn có thể xuất hiện trong Search Console.

Chủ sở hữu trang web có thể quyết định chuyển hướng do chuyển đổi do chi phí đầu vào liên quan đến việc duy trì chúng, hoặc họ có thể quên đi các chỉ thị đang được áp dụng. Dù trường hợp nào có thể xảy ra, giờ đây có 404 hiển thị cho các phần cũ của trang web.

Đây co phải vân đê? Vâng, nó phụ thuộc vào bao nhiêu tuổi những phần của trang web được. Nếu chúng quá cũ đến nỗi chúng không còn được kết nối với nội bộ và không nhận được bất kỳ lưu lượng truy cập nào, thì đó là “hoàn toàn tốt đẹp”.

Nếu các URL trả về 404 lỗi đang được liên kết đến từ các trang khác của trang web, và / hoặc có nhận lưu lượng truy cập, thì chúng cần được giải quyết bằng cách thiết lập chuyển hướng.

Giải pháp đó có thể dễ dàng cho một số ít các URL, nhưng nếu có nhiều lỗi 404 hiển thị? Mueller cho thấy dựa vào việc đánh giá các lỗi thu thập dữ liệu của Search Console.

Google Search Console sẽ sắp xếp các lỗi thu thập thông tin theo thứ tự ưu tiên. Nếu Search Console xác định rằng tất cả lỗi thu thập thông tin hàng đầu không liên quan, thì không cần phải thiết lập chuyển hướng.

Xem video bên dưới để biết được câu trả lời đầy đủ của Mueller cho vấn đề này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *