Google: lỗi 404 sẽ tốt ngay khi chúng không có backlink hoặc traffic

Google Update