Google bắt đầu triển khai lập chỉ mục cho thiết bị di động cho nhiều trang web

Google Update