Google thêm danh mục SEO Audit mới vào Tiện ích Lighthouse Chrome

Mới đây, vào ngày 5/2 /2018 Google vừa mới ra thông báo và giới thiệu Lighthouse. Một công cụ SEO Audit do tự chính Google tạo ra chạy trong tiện ích mở rộng của Chorme 

Theo thông báo này thì Lighthouse là một công cụ kiểm tra tự động xây dựng trên mã nguồn mở, với mục đích đánh giá và giúp nâng cao chất lượng trang web.

Tiện ích SEO Audit trong Lighthouse cho phép các developers và webmasters quản lý kiểm tra SEO cơ bản cho bất kỳ tất cả trang web.

Danh sách SEO Audit hiện tại trong tiện ích này không phải là một danh sách đầy đủ các yếu tố để SEO Audit. Danh sách Audit hiện tại được thiết kế để xác nhận và phản ánh các vấn đề cơ bản về SEO mà mọi người đều có thể hiểu vấn đề.

Danh sách các yếu tố Audit cơ bản của tiện ích này bao gồm:

  • Mô tả neo văn bản.
  • Tiêu đề, mô tả.
  • Nếu trang có thể được thu thập thông tin bởi Google.
  • Mã trạng thái HTTP.
  • Thẻ Hreflang hợp lệ và rel =canonical tag.
  • Kích thước phông chữ, các plugin của UX.
    … và đưa ra các khuyến nghị cho các báo cáo bổ sung.

Dưới đây là thông tin Audit cho website dịch vụ SEO hot

Thông tin thông báo và hướng dẫn sử dụng các bạn tham khảo tại đây

Google sẽ tiếp tục update các chức năng mới trong thời gian tới cho tiện ích này. Các bạn có thể để lại thông tin và đề xuất cải tiến cho tiện ích này trên GitHubWebmaster forum.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *