External Link là gì? Tại Sao Nó Lại Quan Trọng với SEO?

External link là gì
SEO