Dịch vụ SEO từ khóa lên top 3 Google

SEO từ khóa top 3 google là một dịch vụ SEO từ khóa nhằm mục đích đưa các từ khóa theo yêu cầu được lên trong top 3 trang 1 của google.

  • Top 3 Google là gì

Thuật ngữ Top 3 đùng để chỉ thứ hạng Website được Google xếp hạng từ 1 đến 3 trong trang đầu tiên của các kết quả trả về từ bộ máy tìm kiếm với 1 từ khóa cụ thể.

  • Chi phí dịch vụ SEO top 3 như thế nào

Cũng như dịch vụ SEO top 10top 5 thì chúng tôi dựa lượng tìm kiếm hàng tháng từ khóa đó, tính cạnh tranh, lĩnh vực dịch vụ từ khóa,.. để đánh giá chi phí phù hợp nhất.

Tham khảo:

Lượng tìm kiếm Định giá TOP 3
10 – > 100 2.000.000 – 4.000.000
100 – > 500 5.000.000 – 8.000.000
500 – > 1000 8.000.000 – 15.000.000
1000 – > 10000 15.000.000 – 150.000.000
> 10000 > 200.000.000

Thời gian để SEO lên top 3 thường dao động từ 6 – 12 tháng.

Bạn đang cần một dịch vụ SEO để tăng thứ hạng website liên hệ tôi qua: